Soi rgng b Ch Kim VIP Neymar Hỗ trợ Anthony: Đừng thay đổi mọi thứ!Lai cảm ơn

Nằm mơ thấy lửa cháy đánh con gì?

Trong Manchester United UEFA Cup chống lại Schilief, bảo vệ bóng chuyển sang của Anthony đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi.Neymar cũng ủng hộ Anthony. Neymar đã viết: “Sự kiên trì, không có gì thay đổi. Anh em và dũng cảm tồn tại!” nơi đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *