17 Tháng Mười Một, 2022

Phóng viên iPhone của Tải Kubet Trán

Theo phóng viên TYC Césarluisnerlo, Lisandro Martinez sẽ không đến Úc để tham gia lịch trình theo mùa còn lại của Manchester United, anh sẽ ở lại Anh và Eriksson để đào tạo.Césarluismerl Yumi Kubet o đã viết trên phương tiện truyền thông xã hội: “Lisandro Martinez sẽ không đến Úc để tham gia vào các thỏa thuận tổng hợp còn lại của Manchester United.” với Eriksson ở Anh. Câu lạc bộ sẽ làm như vậy để tránh sự bận rộn và hối hả. “

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *