17 Tháng Mười Một, 2022

Link m ni nhàt vào m88 wright: những lời chỉ trích của Lyrus rất không công bằng. Anh ấy chỉ muốn chơi

Trước đó trong chương trình ITV, Sun Wright nổi tiếng của Arsenal đã nói về những lời chỉ trích của Linkoch. Wright tin rằng điều này rất không công bằng, và Linkde chỉ muốn có được thời gian trò chơi.Wright đã nói: “Tôi không hiểu tại sao mọi người lại đứng dậy và nói, họ nói rằng Lynch không muốn chơi cho Manchester United. Nếu vậy, Linko có một loạt các bằng chứng để bác bỏ điều này. Tôi nghĩ anh ấy muốn làm những gì anh ấy Muốn làm. , nhiều thứ thực sự thực sự mọi thứ thực sự là những thứ. Cả hai bên đều có vấn đề, bởi vì Lynch cần thời gian trò chơi. Rõ ràng anh ta cần chơi, và tôi nghĩ rằng ý tưởng của anh ta là câu lạc bộ sẽ cho anh ta mượn. “

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *