17 Tháng Mười Một, 2022

Kubet Ku Casino Sel: Franki Delong từ chối rời Barcelona và không chấp nhận chuyển nhượng

Theo Đài phát thanh SEL, Franki Derong vẫn từ chối rời Barcelona cho đến nay, và anh ta đã không bật đèn xanh.Gần đây, nhiều phương tiện truyền thông đã báo cáo có một cuộc kéo dài giữa Barcelona và Manchester United. Hiện tại không có tin tức nào rằng hai câu lạc bộ đã được hai câu lạc bộ tiếp cận đầy đủ.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *