17 Tháng Mười Một, 2022

Kảt Quồ Rạng BạCH KIM 666 Langnick tóm tắt hiệu suất huấn luyện: Sự không hài lòng với kỳ vọng này sẽ có được Trình độ chuyên môn Champions League

Manchester United đã đánh bại Brent Ford 3-0 trên sân nhà và tóm tắt huấn luyện của anh ấy ở Manchester United. Langnick nói rằng anh ấy không hài lòng với kết quả. Đội đã có cơ hội để có được trình độ Champions League.Langnick: “Cuối cùng, tôi không hài lòng với kết quả, đặc biệt là trong bốn hoặc năm tuần qua. Tôi không hoàn toàn hài lòng với sáu tháng này. Tôi hy vọng sẽ có được trình độ Champions League. Nhiều người chơi quan trọng bắt đầu (tháng 1) Từ West Ham (tháng 1). Sau đó, chúng tôi bị thương ở ba người chơi và cửa sổ mùa đông của các đội khác đã được trích dẫn nạp tiền w88 để vào người chơi. ” ít hơn để mất bóng, nhưng trong vài tuần qua, hiệu suất của chúng tôi đã không đạt đến mức chúng tôi xứng đáng. Nói chung, chúng tôi thiếu sự ổn định. “

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *