17 Tháng Mười Một, 2022

Giành được phần mềm robot baccarat Manchester United Barcelona ký vào phí chuyển nhượng đức hạnh là 65 triệu euro+nổi

Theo tin tức từ phóng viên TA David Ornstein, Manchester United và Barcelona đã ký một khoản phí chuyển nhượng derong để đạt được thỏa thuận, nổi 65 triệu euro+20 triệu euro.Phóng viên cho biết: Manchester United và Barcelona đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng, 65 triệu euro+20 triệu euro Kubet DV .Tuy nhiên, không rõ (sự đồng thuận về phí chuyển nhượng). Nó sẽ ảnh hưởng đến việc ký kết De Rong của Manchester United từ Barcelona? De Rong hiện đang đàm phán với các điều khoản cá nhân của Manchester United.Hai bên vẫn đàm phán về mặt thanh toán và thành phần nổi.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *