17 Tháng Mười Một, 2022

FB88 Khuy n MÃI Gương: Manchester United không chấp nhận câu lạc bộ phê bình quan trọng của Ronaldo vẫn hỗ trợ đầy đủ

Tin tức “Mirror”, để đáp lại nội dung của Cristiano Ronaldo gần đây, Manchester United vẫn hoàn toàn ủng hộ Teng Hahh.The Mirror nói rằng Manchester United đã không chấp nhận những lời chỉ trích mạnh mẽ của Ronaldo về câu lạc bộ và Teng Hahh’s Pointed Cầu Lô 2 NHÁY RồNG BạCH KIM , câu lạc bộ vẫn hỗ trợ đầy đủ cho tầm nhìn của đội Teng Hahh.Đồng thời, Manchester United đang xem xét cách Cristiano Ronaldo rời khỏi đội. Câu lạc bộ có khả năng tìm thấy một lý do để sa thải anh ta hoặc trực tiếp đình chỉ hợp đồng của anh ta.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *