17 Tháng Mười Một, 2022

Dữ liệu của Kubet66 Eriksson: 1 Trợ lý +2 Key Pass

Manchester United đã giành được UEFA Cup 2-0 trong vòng này. Eriksson, người đã thể hiện tốt ở hàng tiền vệ, như sau: 90 phút hỗ trợ 68 lần 58 đường chuyền, 47 thành công thành công, tỷ lệ thành công 81 %2 vượt qua 6 lần, 1 Thành công Tao Go88 Long Pass, 5 đối đầu thành công, 1 thành công 16 lần, 16 lần mất, 1 lần, 1 bình luận từ chối 7,2 điểm

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *