17 Tháng Mười Một, 2022

Cách xem kèo Đábanh Manchester United cung cấp cho Teng Hak một hợp đồng 3+1. Anh ấy đã chấp nhận khung hợp đồng

Theo Daily Mail, Manchester United đã mở hợp đồng 3+1 cho Teng Hahh.Teng Hahh hiện đang tiến gần hơn đến huấn luyện Manchester United. Ông đã chấp nhận khung hợp đồng do Manchester United ban hành vào sáng thứ ba vào sáng thứ ba.Điều này được hiểu rằng cuối tuần trước, Lepzh cũng đã mở một hợp đồng điên rồ cho anh ta.Đáp lại, Manchester United đã mở một hợp đồng ba năm cho huấn luyện viên và hợp đồng chứa khoảng 1 năm điều khoản.Trợ lý của Teng Hak, Mitchell Vanda Geg trong Ajax sẽ theo dõi Kucasino US Anh ấy sẽ tham gia Manchester United cùng nhau. Van Persie cũng được đồn đại sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện của Tenghahh, nhưng đây là một giấy chứng nhận lao động.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *