17 Tháng Mười Một, 2022

C để

Theo phóng viên nổi tiếng Romano fb88 do , Manchester United và Chelsea sẽ tiếp tục chú ý đến tình hình của De Rong.Được biết, Bayern chưa bao giờ tiếp xúc với De Rong.Manchester City đã liên lạc với De Rong vào tháng 6, nhưng De Rong không được lên kế hoạch ở Manchester City. Họ thực sự đánh giá cao De Rong, nhưng mức lương của De Rong rất cao, và không gian lương của họ rời Harland.Ngoài ra, Chelsea cũng tham gia đấu thầu cho De Rong với tư thế mạnh mẽ vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8.Họ đã chuẩn bị một khoản phí chuyển nhượng đắt tiền cho De Rong, và cũng đã chuẩn bị một hợp đồng lương cao cho De Rong, nhưng De Rong nói với Chelsea rằng anh ta muốn ở lại Barcelona.Đây là tình hình hiện tại, Derong hy vọng sẽ ở lại Barcelona.Tuy nhiên, Manchester United và Chelsea sẽ tiếp tục chú ý đến tình hình của De Rong. Chúng ta cần hiểu sự phát triển mới của tình huống trong cửa sổ chuyển tiếp tiếp theo.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *