17 Tháng Mười Một, 2022

àng ki tài Khoản W88 Phóng viên nói về Cristiano Ronaldo và không vui: Nếu anh ấy hạnh phúc, đó là một vấn đề

Manchester United đã thắng 3-1 để giành chiến thắng Brent Ford và Ronaldo không vui lắm khi được thay thế bởi chính mình.Manchester United và phóng viên đội Samuelluckhurst nói rằng đây không phải là vấn đề.Phóng viên nói: “Cristiano Ronaldo không phải là vấn đề. Nếu anh ta trông hạnh phúc, đó là vấn đề. Anh ta không nên vui vẻ được thay thế, và phản hồi là hơn năm 2009 đối với Manchester City Pháp Phánh baccarat vẫn còn xấu. “

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *